Kluczowy wpływ na wyniki Grupy Azoty w pierwszym półroczu 2017 miał wysoki popyt na produkty tworzywowe będący źródłem wysokich delt poliamid (benzen) oraz utrzymująca się koniunktura w przemyśle i budownictwie wpływająca na znaczącą poprawę w Pigmentach. Ponadto wyższe poziomy cen gazu wpływające na wyniki segmentu Nawozów, rosnąca konkurencja w segmencie nawozów saletrzanych oraz wzrost cen propylenu wpływający na obniżenie marż alkoholi OXO.

- Obserwowane już kolejny kwartał przetasowania na globalnym rynku tworzyw sztucznych, w szczególności zmiany legislacyjne w Chinach, zredukowały nadpodaż na rynku, a dobra koniunktura w sektorze motoryzacyjnym i włókienniczym pozwala mieć nadzieję na kontynuację trendu dla segmentu Tworzyw. Z dużą satysfakcją odnotowaliśmy rekordowy wzrost w tym segmencie środków z działalności operacyjnej o 146 mln zł w relacji do wyniku-25 mln zł z I półrocza 2016 roku – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes ds. finansowych w Grupie Azoty.

Za powód do zadowolenia firma wskazuje wypracowanie w I półroczu 2017 marży z działalności operacyjnej na poziomie 16 proc. wobec zeszłorocznych wartości ujemnych -4 proc. Wartym odnotowania jest także fakt, iż poziom skonsolidowanego wyniku byłby wyższy o blisko 24 mln zł, gdyby nie odpisy majątku w Grupie Azoty Puławy i jej spółce zależnej w Chorzowie.

Z perspektywy poszczególnych segmentów - Nawozy w całym okresie 6 miesięcy wykazały spadek o ok. 104 mln zł, notując poziom za I półrocze 2017 r. 385 mln zł. Głównie z uwagi na wyższe o ponad 20 proc. ceny gazu oraz spadkowe tendencje cen sprzedaży w segmencie nawozów wieloskładnikowych (zwłaszcza dla produktów NPK). Całościowo zrealizowana marża operacyjna w segmencie spadła do poziomu 14 proc. z 18 proc. w 2016 r.

W segment Chemia spadek wystąpił o niespełna 14 mln zł, przy wzroście sprzedaży o 136 mln zł, do poziomu 1 264 mln zł. Kluczowym aspektem pogorszenia wyniku były tendencje cen gazu z wpływem na marże na melaminę i mocznik techniczny oraz rosnące ceny propylenu (o blisko 56 proc.).