Wiceminister rozwoju przedstawił informacje na temat wsparcia dla gospodarstw agroturystycznych i promocji agroturystyki podczas posiedzenia połączonych komisji: Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przypomniał, że przedsiębiorcy prowadzący działalność agroturystyczną byli objęci wsparciem z Tarcz antykryzysowych w czasie pandemii. Mogli skorzystać m.in. ze zwolnienia składek do ZUS.

"Agroturystyka w te wakacje cieszyła się zdecydowanie większą popularnością niż w poprzednich latach i przyczynił się też do tego Polski Bon Turystyczny" - dodał.

Jak zaznaczył, resort rozwoju od lat promuje atrakcje obszarów wiejskich z jej przyrodą i produktami regionalnymi, co wpisuje się w filozofie "poznaj swoją kulturę". Dodał, że te działania będą zintensyfikowane.

O wspieraniu i promowaniu rozwoju agroturystyki mówił w czwartek również Robert Jakubiak z ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi. Przypomniał, że obok wsparcia dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z krajowych i regionalnych programów operacyjnych, realizowany jest np. projekt "odpoczywaj na wsi". Został on zainicjowany w 2016 roku i realizowany jest m.in. przy wsparciu z Polskiej Organizacji Turystycznej.