Według aktualnych szacunków Uniwersytetu w Wageningen kluczowa wartość dla całego przemysłu w bieżącym roku wynosi około 57 000 euro na AWU (umowną jednostkę nakładów pracy w rolnictwie, oznaczająca ekwiwalent pełnego etatu. Jest obliczana ona obliczana przez podzielenie liczby godzin przepracowanych w ciągu roku przez roczną liczbę godzin odpowiadającą pełnemu etatowi). Byłoby to o 6000 euro więcej niż w poprzednim roku i 5000 euro więcej niż wynosi średnia z pięciu lat.

Naukowcy uzasadniają pozytywny rozwój przede wszystkim zwrotem dochodów hodowców trzody chlewnej, który powinien wynieść średnio 57 000 euro po zaledwie 9 000 euro w niezwykle trudnym poprzednim roku. Wyższe ceny prosiąt i tuczników w wyniku afrykańskiego pomoru świń (ASF), który szerzy się w Azji Wschodniej, zapewniłyby silny wzrost.

Dochody przedsiębiorstw szklarniowych w ogrodnictwie powinny również wzrosnąć średnio w 2019 r. O 11 000 euro do około 201 000 euro na AWU. Przede wszystkim pozytywny wpływ miały wyższe przychody z uprawy pomidorów, papryki i kwiatów ciętych.

Z kolei według obliczeń ekonomistów z Wageningen średni dochód producentów roślin gruntowych, w roku, który zbliża się do końca, prawdopodobnie będzie znacznie niższy niż w 2018 r. Oczekuje się zmniejszenia go o 38 000 euro do zaledwie 37 000 euro na jednostkę AWU. Większe zbiory w porównaniu do 2018 r., spowodowały presję cenową w przypadku cebuli, ziemniaków i pszenicy.

W tym roku średni dochód hodowców bydła mlecznego prawdopodobnie wyniesie jedynie 31 000 euro, co oznaczałoby spadek o 7 000 euro w porównaniu z poprzednim rokiem. Niski dochód wynika głównie z malejących dochodów z utrzymywania cieląt, przy jednocześnie wyższych kosztach pasz, budynków i maszyn.