Pamiętajmy że przy zakupie gruntów rolnych o wielkości areału od 0,3 ha do 0,99 ha prawo pierwokupu będzie przypadać w pierwszej kolejności rolnikowi dzierżawiącemu te grunty, a w następnej kolejności KOWR-owi.

Nabycie przez osobę nie będącą rolnikiem nieruchomości rolnej powierzchni powyżej 1 ha będzie wymagać bezwzględnie wcześniejszego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR i to wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. Precyzyjnie regulują to przepisy zawarte w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. 

Osoba nie będąca rolnikiem i nie posiadająca wykształcenia rolniczego, a chcąca zakupić grunty rolne, ma taką możliwość.

- Jednakże, aby mogło dojść do ich sprzedaży, w świetle art. 2a ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (zwana dalej ustawą), niezbędne jest uzyskanie zgody Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - podkreśla Karolina Auguścik, prawnik, Agraves - Jak zatem otrzymać taką zgodę? Otóż, przywołany powyżej przepis ściśle reguluje sytuację, w której zbywca gruntów rolnych może wystąpić do organu administracyjnego, jakim jest Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, z wnioskiem o ich sprzedaż - dodaje prawnik Agraves.

Jak zwraca uwagę Karolina Auguścik z Agraves muszą być spełnione łącznie trzy przesłanki,, aby uzyskać zgodę Dyrektora KOWR na zakup gruntów powyżej 1 ha przez osobę nie posiadającej statusu rolnika.

Trzy wymagania jakie trzeba spełnić kupując grunty rolne nie będąc rolnikiem

Jak podkreśla prawniczka Agraves, pierwszą przesłanką, którą należy wykazać to brak możliwości sprzedaży innemu rolnikowi lub innym podmiotom.

- Mianowicie, zbywca gruntów musi wykazać we wniosku, że nie było możliwości sprzedaży gruntów rolnych innemu rolnikowi, bądź podmiotom wskazanym w ust. 3 omawianego przepisu, czyli na przykład osobie bliskiej, jednostce samorządu terytorialnego, czy też Skarbowi Państwa. Podkreślić należy, iż wymóg ten dotyczy jedynie umowy sprzedaży - zauważa Karolina Auguścik, prawnik, Agraves.

Ponadto, “nabywca nieruchomości rolnej zobowiązuje się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej”.

- Nie jest zatem możliwe nabycie gruntów rolnych przez osobę nie będącą rolnikiem w innych celach, niż prowadzenie działalności rolniczej - podkreśla Karolcia Auguścik, prawnik Agraves.

Trzecim warunkiem niezbędnym do spełnienia jest wykazanie, iż w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych przez nabywcę.

- Na podstawie tak skonstruowanego wniosku zbywcy gruntów rolnych, z uwzględnieniem treści  art. 2a ust. 5b i 5c ustawy i uzyskaniu pozytywnej decyzji Dyrektora KOWR, możliwe jest nabycie nieruchomości rolnej przez osobę nie będącą rolnikiem - podkreśla Karolina Auguścik, prawnik Agraves..

Sprawdź  ile kosztują grunty rolne na Giełdzie Rolnej

Poniżej prezentujemy grunty rolne oferowane na naszej giełdzie rolnej.

Łąka

Oferta łąki z Giełdy Rolnej. Foto. Giełda Rolna
Oferta łąki z Giełdy Rolnej. Foto. Giełda Rolna

Oferta: łąka o powierzchni 1,04 ha .Dojazd do łąki drogą utwardzona ,możliwość odkupienia łąki sąsiadującej .łąka położona we wsi.

Lokalizacja: wieś Prądnik, 2 km od Jedlic i 3 km od Sulimierza

Cena: 27 tys. zł

Gospodarstwo rolne 43 ha wraz z zabudowaniami i wyposażeniem

Gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami o powierzchni 43 ha.Foto. Giełda Rolna
Gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami o powierzchni 43 ha.Foto. Giełda Rolna

Oferta: gospodarstwo położone jest na Warmii w malowniczej miejscowości Sopoty w gminie Wilczęta w powiecie braniewskim. Nieruchomość jest idealna nie tylko do kontynuowania produkcji rolniczej, ale i jako lokata kapitału, a dzięki bliskości natury sprawdzi się także jako gospodarstwo agroturystyczne. Wieś zamieszkana jest przez raptem 20 ludzi, co gwarantuje ciszę i spokój.

Lokalizacja: siedlisko położone 30 km od Braniewa i 40 km od Elbląga.

W skład gospodarstwa wchodzą: 41 ha gruntów ornych III i IV klasy bonitacyjnej oraz 2 ha 100-letniego lasu dom mieszkalny maszyny rolnicze, tj. przyczepy rolnicze, agregaty uprawowe, pług, kosiarka dyskowa, prasa rolująca, kombajn zbożowy, siewnik, rozrzutnik do obornika i wapna, ciągniki rolnicze Ursus i Zetor, przetrząsarka do siana i wiele innych maszyny przeznaczone do produkcji mlecznej, tj. dojarka, śrutownik, zbiornik na mleko w skład zabudowań gospodarstwa wchodzi obora dla krów.

Cena: 3 mln zł DO NEGOCJACJI.

Pole 5,54 ha wraz budynkiem gospodarczym

Nieruchomość gruntowa zabudowana - pole 5,54 ha wraz budynkiem gospodarczym. Foto. Giełda Rolna
Nieruchomość gruntowa zabudowana - pole 5,54 ha wraz budynkiem gospodarczym. Foto. Giełda Rolna

Oferta: nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 3/3 o pow. 5,54 ha, klasy gruntów 3b i 4a, obr. 0012 Lubania gm. Chmielnik pow. kielecki. Działka rolna w kształcie zbliżonym do prostokąta uzbrojona w wodę z wodociągów. W bezpośrednim sąsiedzie droga gminna asfaltowa, inne grunty rolne i zabudowa rolna. Na terenie działki rolnej znajduje się budynek wolnostojący, parterowy, murowany, konstrukcji tradycyjnej. Obiekt w trakcie realizacji do wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego o pow. zabudowy 565 m2. Dojazd do budynku odcinkiem o nawierzchni utwardzonej.

Lokalizacja: Lubania gm. Chmielnik pow. kielecki

Cena: 580 000,00 zł do negocjacji

Wymagania stawiane sprzedawcom gruntów rolnych

Jak podane ekspertka Agraves, kwestią dyskusyjną i na pewno podlegającą ocenie organu administracyjnego, jest określenie górnej granicy koncentracji gruntów przez nabywcę, albowiem ustawa nie wskazuje jej wprost.

- Ponadto, zbywca gruntu rolnego zobowiązany jest, zgodnie z art. 2a ust. 4b wyżej wymienionej ustawy,  do uprzedniego zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości rolnej, w ściśle określony sposób - zauważa  Karolina Auguścik, prawnik Agraves. -  Dopiero po spełnieniu warunków przewidzianych ustawą, stwierdzić można, że pomimo poprawnego złożenia i opublikowania ogłoszenia, żaden z rolników indywidualnych, bądź podmiotów wymienionych w ust. 3 omawianej ustawy, nie wyraził chęci nabycia oferowanego gruntu.

Jak podkreśla ekspertka Agravees, pominięcie publikacji ogłoszenia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy osoba nie będąca rolnikiem i bez wykształcenia rolniczego, posiada już decyzję właściwego Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR o przyznaniu pomocy finansowej na operację typu “Premia dla młodych rolników”.