Złożenie samego wniosku i decyzja o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej są bezpłatne. Jednak największe koszty mogą generować załączniki do wniosku, których rodzaj może być różny w poszczególnych starostwach.

Osoba, która uzyskała decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji ma obowiązek zapłacić jednorazowo tzw. "należność" oraz „opłaty roczne” przez 10 lat w przypadku trwałego odrolnienia gruntu. Wielkość tych opłat zależy od areału i klasy ziemi przeznaczonej do odrolnienia. 

Kiedy nie płacisz za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej?

Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Wniesienie należności oraz opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego gruntów o powierzchni:

  • do 0,05 ha (500 m2) w przypadku budynku jednorodzinnego;
  • do 0,02 ha (200 m2) w przypadku budynku wielorodzinnego.

Jak widać tak niewielki areał oznacza, żeby nie płacić za procedurę wyłączenia działki z produkcji rolnej, trzeba zrezygnować z większego domu oraz dużego ogrodu. Gdy przekroczysz wielkości powyższych powierzchni, to od nadwyżki zostanie naliczona należność i opłaty roczne. 

Ile kosztuje wyłączenie większych gruntów z produkcji rolniczej?

Zgodnie z art. 12 pkt 7, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wysokość kosztów wyłączenia 1 ha gruntu z produkcji rolnej zależy od klasy ziemi. Dlatego za 1 ha gruntów rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zapłacimy:

  • klasa I - 437 175,00 zł/ha
  • klasa II - 378 885,00 zł/ha
  • klasa III a - 320 595,00 zł/ha
  • klasa III b - 262 305,00 zł/ha

Z kolei za grunty rolne z wytworzonych gleb pochodzenia organicznego zapłacimy:

  • klasa IV a - 204 015,00 zł/ha
  • klasa IV b - 145 725,00 zł/ha
  • klasa V - 116 580,00 zł/ha
  • klasa VI - 87 435,00 zł/ha

Im grunty rolne są lepszej klasy, tym koszt ich odrolnienia niebotycznie wzrasta.

Dodatkowo należy uiszczać opłatę roczną która wynosu 10% stawki należności. W przypadku trwałego wyłączenia gruntu należy je uiszczać co rok, przez 10 lat.

Jaka stawka odrolnienia w przypadku innych gruntów?

W odniesieniu do gruntów pod stawami rybnymi oraz gruntami rodzinnych ogródków działkowych i ogrodów botanicznych, pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi, zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa, torfowisk i oczek wodnych, koszt odrolnienia wynosi 233 160 zł za hektar.

Należność wpłaca się w terminie do 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Jeżeli cena gruntów inwestycyjnych jest bardzo wysoka i przewyższa wysokość ustalonej należności, wówczas inwestor tej należności nie wnosi.

Jeżeli natomiast cena gruntów jest niższa od wyliczonej należności, to inwestor wpłaca jedynie różnicę między kwotą należności i ceną ziemi. Dotkliwe są natomiast opłaty roczne wpłacane przez 10 lat, gdyż liczone są od pełnej kwoty należności nie pomniejszonej o cenę ziemi. I wynoszą one 10% od stawki wyliczonej należności. 

Przykładowo, wyłączenie 0,15 ha gruntu klasy VI  według stawki podanej przez ministerstwo, czyli kwoty 87 435 zł/h, będzie wynosiło 13 115, 25 zł za 0,15 h (87 435 złx0,15 ha). Opłata roczna, którą trzeba będzie uiszczać aby trwale odrolnić działkę wyniesie 1311,25 (10% od 13 115, 25 zł ). W przypadku odrolniania większych areałów kwoty te oczywiście będą niebotycznie większe.

Więcej informacji na temat odrolnienia gruntów znajdziesz na Giełdzie Rolnej