PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Jak osoba nie będąca rolnikiem może nabyć grunty rolne?

Jak osoba nie będąca rolnikiem może nabyć grunty rolne?
Na jakich zasadach osoba nie będąca rolnikiem może zakupić nieruchomości rolne powyżej 1 ha? Foto. Pexels z Pixabay

Na jakich zasadach osoba nie będąca rolnikiem może zakupić nieruchomości rolne powyżej 1 ha. Podpowiadamy wraz z ekspertem KOWR-u, na jakich zasadach się odbywa się sprzedaż nieruchomości rolnej o powierzchni większej niż 1 ha.W myśl obecnie obowiązujących przepisów, każdy zainteresowany, nie prowadzący gospodarstwa rolnego, może nabyć zarówno grunty rolne o powierzchni mniejszej niż 1 ha (tj. od 0,3000 ha do 0,9999 ha), jak też mieć udział we współwłasności takiej nieruchomości rolnej.

Sytuacja komplikuje się, gdy osoba nie będąca rolnikiem chce nabyć grunty rolne powyżej 1 ha.

Ograniczenia zakupu gruntów rolnych przez osobę nie będącą rolnikiem

Osoba nie będąca rolnikiem, a chcąca zakupić grunty rolne o powierzchni powyżej 1 ha, musi spełnić poniższe warunki, które wprowadza ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego:

 • musi zobowiązać się do osobistego prowadzenia działalności rolnej przez 5 lat na zakupionych gruntach (musi zostać rolnikiem);
 • co najmniej od 5 lat mieszkać(zameldowanie na pobyt stały) w gminie, w obrębie której znajdują się grunty rolne;
 • zdobyć kwalifikacje rolnicze.

Pomimo to jeżeli nie jest rolnikiem dodatkowo do zakupu gruntów rolnych będzie potrzebna:

 • zgoda Generalnego Dyrektora KOWR w wyrażona w drodze administracyjnej na zakup gruntów;
 • KOWR musi zrezygnować z prawa do pierwokupu, więc u notariusza musi być sporządzona warunkowa umowa sprzedaży gruntów.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza też wyjątki co do powyższych ograniczeń.

Chcesz sfinansować nieruchomość rolną? Nie czekaj, sprawdź jak!

Dwie ścieżki nabycia gruntów rolnych przez osobę fizyczną

Jak podkreśla ekspert KOWR-u nieruchomość rolną o powierzchni 1 ha i większej, a także udział we współwłasności w takiej nieruchomości rolnej, poza rolnikiem indywidualnym, może nabyć m.in. osoba fizyczna:

 • od osoby bliskiej (tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, małżonka, osoby przysposabiającej i przysposobionej, pasierba);
 • za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR, która wyrażona jest w formie decyzji administracyjnej.

W przypadku gdy osoba fizyczna nabywa grunty rolne od osoby bliskiej przysługuje jej prawo pierwokupu oraz nie wymagana jest decyzja Dyrektora KOWR-u.

Jak przebiega zakup gruntów rolnych (pow. 1 ha) przez nierolnika?

Zgoda na nabycie nieruchomości rolnej powyżej 1 ha jest wydawana na wniosek sprzedającego grunty rolnika (zbywcy) lub na wniosek kupującego, w naszym przypadku osoby nie będącej rolnikiem. Jest jeszcze opcja 3.

Zgoda na nabycie nieruchomości rolnej (udziału we współwłasności) wydawana jest na wniosek m.in.:

1) zbywcy nieruchomości rolnej, jeżeli:

a) wykaże, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej niż sprzedaż czynności prawnej,
b) nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
c) w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;

2) osoby fizycznej, zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

a) posiada kwalifikacje rolnicze,
b) zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego;

3) osoby fizycznej, zamierzającej powiększyć gospodarstwo rolne, jeżeli:

a) przyznano jej pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
b) nabycie nieruchomości rolnej będzie zgodne z warunkami przyznanej pomocy, o której mowa w art. 3 ust. 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
c) zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
d) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład posiadanego gospodarstwa rolnego,
e) w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

Obowiązki rolnika zbywającego grunty rolne na rzecz osoby fizycznej

Jak podkreśla Karolina Gaweł, rzecznik prasowy KOWR, w konkretnej sprawie składa się jeden wniosek na nabycie nieruchomości rolnej (udziału we współwłasności). Wybór rodzaju wniosku z jakim zainteresowani zwrócą się do Dyrektora Generalnego KOWR w celu uzyskania zgody na nabycie danej nieruchomości rolnej należy do nich samych i powinien być adekwatny do warunków jakie mogą spełnić, aby taką zgodę uzyskać.

- W przypadku wniosku, o którym mowa w art. 2a ust. 4 pkt 1) ww. ustawy, tj. składanym przez zbywcę na nabycie nieruchomości rolnej o powierzchni 1 ha i większej przez osobę niebędącą rolnikiem indywidualnym - w celu wykazania przez zbywcę przesłanki dotyczącej braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu - od dnia 12.06.2020 r. konieczne jest m.in. zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej na portalu eRolnik udostępnionym przez KOWR - zauważa Karolina Gaweł, rzecznik prasowy KOWR. - Należy wskazać, że sama publikacja takiego ogłoszenia nie wypełnia przywołanej przesłanki - muszą zostać również spełnione wszystkie inne wymogi określone w art. 2a ust. 4a-4h ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - dodaje rzecznik prasowy KOWR.

Po upływie ww. okresu zbywca może wystąpić z wnioskiem o nabycie nieruchomości rolnej przez osobę nie będącą rolnikiem indywidualnym.

Przykładowe wnioski o wyrażenie zgody na nabycie – zarówno w formie dokumentu word jak i pdf dostępne są na stronie internetowej KOWR w zakładce „UKUR – obrót ziemią rolną”, w menu:

1. „Zgody na nabycie nieruchomości rolnych” oraz

2. „Przykładowe wnioski o wyrażenie zgody na nabycie”.

Na koniec, pamiętajmy, że KOWR-owi może przysługiwać prawo pierwokupu danej nieruchomości (udziału we współwłasności). Wówczas strony transakcji (tj. sprzedający i kupujący) winni zawrzeć u notariusza najpierw warunkową umowę sprzedaży, którą należy niezwłocznie przesłać do KOWR (najlepiej od razu do oddziału terenowego KOWR, właściwego ze względu na położenie nieruchomości rolnej).

Wybierz najlepsze finansowanie dla swojego gospodarstwa!Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)

 • Ten co opiłowywuje 2022-01-02 19:38:39
  Jak już opiłuje się katolików to następnie przyjdzie czas na tych co nie pozwalają kupować ziemię przez nie rolników. Do opiłowania jest milion rolników a i tak zostanie ich za dużo. Daliśmy rade ze stoczniami , górnikami jak wygramy zrobimy porządek z rolnictwem.
 • Rolnik 2021-12-31 08:51:16
  Te przepisy niestety nie dają gwarancji że spekulant który chce tylko ulokować pieniądze nie kupi gruntów . Jasno powinno być określone że tylko Rolnik bez żadnych dodatkowych warunków może kupić grunty o powierzchi większej niż 1 ha. Kombinatorzy kupuj a że przepisy źle skonstruowane to niemają problemu by wykazać że prowadzą działalność rolniczą. Efekty są takie że zamiast ziemia trafić do Rolnika kupuje ją jakiś facecik który chce ulokować kasę , a za kilka lat sprzedać z zyskiem robiąc na działki budowlane , niestety Rolnik niema szans przebić cenowo jakiegoś przedsiębioce który ma w h..j kasy. Reasumując są to przepisy które nie dają ŻADNEJ GWARANCJI iż grunty trafią do Rolnika , bo kombinatorzy są je w stanie BARDZO ŁATWO obejść.
  • Kasia 2022-01-01 01:44:12
   To co wolisz więcej ograniczeń...żal ściskam że jest szansa na lokatę nie trzeba być rolnikiem. To prawo obecne To założenia kasy nawet po obejściach prawa na pięć lat . Rozumiem że większy gaganiec przydałby się aby sąsiad nie kupił bo zarobi a mi gol skoczy. Masakra
   • Rolnik 2022-01-01 20:31:54
    Tak , ziemia tylko dla Rolników i to aktywnych , bo posiadanie ziemi nie czyni z nikogo Rolnika. Masakra to jest jeśli ludzie myślą podobnie do ciebie , chcesz lokate to sobie kup działki po kilkanaście arów , od ziemi won spekulantko , prawo powinni tak dopravować by tacy jak ty nie mieli możliwości kupic ziemi powyżej 1 ha.
   • Rolnik 2022-01-02 08:49:38
    @Franc jeszcze zobaczymy jakie będzie prawo , ziemia tylko dla Rolników i spekulancie od ciebie nic sensownego nie usłyszę , dodam też WON SPEKULANCI OD ZIEMI ROLNEJ !!!!!!! Uszczelnić prawo to podstawa , Rolnik potrzebuje grunty do produkcji , a spekulant chyba każdy wie do czego.
   • Krowiarz 2022-01-03 12:14:41
    Rolnik Jeśli masz mało ziemi to zwyczajnie sobie jej dokup jeśli jesteś taki nienażarty
  • Pardne 2022-01-03 12:10:35
   To w takim razie idąc Twoją logiką, należy wprowadzić zapis o wiecznym zakazie dewelopowania działek w produkcji rolnej albo prawo odkupu przez gminę za cenę historycznego nabycia ziemi przez rolnika w przypadku ustalenia miejscowego planu pozwalającego na domu. Skoro rolnik w ma mieć absolutny prioytet w nabywaniu ziemi rolnej ("bo ma produkować") to pownien mieć też absolutny zakaz dochodó z działalności inwestycyjno/deweloperskiej na takich gruntach. Ale tobie człowieczku marzy się po prostu monopol na jedno i drugie :)
 • Andszej 2021-12-31 05:19:11
  Trzeba by zapytać morawieckiego
 • DW 2021-12-31 00:23:08
  Artykuł zawiera poważne błędy: 1) nabycie od osoby bliskiej wyklucza pierwokup KOWR, 2) obszar 1ha i więcej = zgoda dyrektora KOWR, a to wyklucza pierwokup , więc nie będzie umowy warunkowej. (mowa o nierolniku)
 • Najlepiej 2021-12-29 18:56:49
  Znać jakiegoś pisowca

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.174.225.82
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum


KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.