Jakub Markiewicz, właściciel firmy Centrum Analiz Eco Finance, pracownik Katedry Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi Politechniki Bydgoskiej, zauważa, że przygotowanie dobrego biznesplanu rolniczego wymaga analizy prowadzenia gospodarstwa rolnego nie tylko pod kątem finansowym ale też i historycznym. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przy tworzeniu biznesplanu rolniczego? 

Stawiasz na rozwój swojego gospodarstwa? Wybierz najlepsze możliwości!

Niedoszacowanie kosztów i przeszacowanie przychodów

Jakub Markiewicz, właściciel firmy Centrum Analiz Eco Finance, pracownik Katedry Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi Politechniki Bydgoskiej zauważa że przy tworzeniu biznesplanu rolniczego należy analizować prowadzenie działalności rolniczej nie tylko pod względem finansowym ale też i w ujęciu historycznym

- Moje wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym wskazuje, że rolnicy przedkładający w banku biznes plany najczęściej popełniają w nich błędy związane z przeszacowaniem przychodów oraz niedoszacowaniem kosztów - podkreśla Jakub Markiewicz, właściciel firmy Centrum Analiz Eco Finance. - Oczywiście, zmienność na rynkach rolnych, którą obserwujemy od wielu lat, nie pozwala na w pełni trafne określenie przyszłych wielkości związanych z kategorią przychodów, kosztów oraz dochodu gospodarstwa rolnego.

Jak podkreśla Jakub Markiewicz z Centrum Analiz Eco Finance, założenia przyjmowane w biznes planach stanowią często zbyt optymistyczną wizję gospodarstwa rolnego. Określane przyszłe przychody, koszty i dochody nie są często dopasowane do możliwości produkcyjnych danego gospodarstwa rolnego

- Moim zdaniem wynika to z dwóch powodów:

  1. Biznes plan stanowi jeden z elementów szerokiej dokumentacji niezbędnej najczęściej do pozyskania kapitału. Zatem wizja gospodarstwa określona w biznes planie zdaniem osób sporządzających ten dokument musi być „zadawalająca” dla odbiorcy projekcji finansowej.
  2. Biznes plany fizycznie sporządzane są przez osoby trzecie, które nie przeprowadziły dogłębnej analizy danego gospodarstwa rolnego, w szczególności pod kątem jego wyników historycznych, określenia czynników ryzyka, a także możliwości produkcyjnych. Nie zweryfikowały realności przyszłych wyników gospodarstwa. Tworzą biznes plany w gotowych programach, które często nie uwzględniają indywidualnego ryzyka danego gospodarstwa rolnego. Przyjmują także pewne założenia na bazie wskaźników odnoszących się do sektora rolnego w skali makro i nie są dopasowane do indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Zatem przystępując do tworzenia biznes planu, zacznijmy od analizy w ujęciu historycznym i jeżeli zlecamy tworzenie tego dokumentu osobie trzeciej powinniśmy „wtajemniczyć ją” w indywidualną specyfikę naszego gospodarstwa. I jednocześnie realnie oceńmy wartość dodaną inwestycji, która zamierzamy zrealizować - podsumowuje Jakub Markiewicz z Centrum Analiz Eco Finance.