Zastrzeżenia dotyczyły propozycji partnerów, mających na celu uniknięcie problemów związanych z nieuczciwą konkurencją i dotyczących sprzedaży jednego z zakładów. Zdaniem urzędu propozycje te nie są wystarczające.

Planowane połączenie Danish Crown i Tican było uprzednio konsultowane z unijnym organem ds. konkurencji, który nie stwierdził przeciwwskazań do wyrażenia zgody na fuzję.

Według przewodniczącego rady dyrektorów Danish Crown, połączenie dwóch firm ma skutkować przede wszystkim zabezpieczeniem bazy surowcowej, a dopiero w mniejszym stopniu osiągnięciem celów finansowych. Jednak koszty połączenia nie mogą przekraczać wielkości efektu synergii.

Po niepowodzeniu fuzji z Danish Crown, Tican podjął współpracę z Tönnies - niemiecką firma z branży mięsnej. Dotyczy ono m.in. przeniesienia akcji Tican do Tönnies.