Najczęściej transakcje dotyczą tegorocznego siana i kiszonek  lub wyprodukowanych w ubiegłym roku. W razie potrzeby transport zakupionych na giełdzie internetowej pasz organizowany jest przez kółka maszynowe.

Rolnik sprzedający na przykład siano, kiszonkę z kukurydzy lub buraki pastewne zgłasza to na stronie internetowej giełdy i jest kontaktowany z potencjalnymi nabywcami w okolicy. Podobnie korzystają z giełdy paszowej nabywcy pasz.

W razie błędów w ofercie kupna lub zgłoszeniu sprzedaży trzeba wysłać e-mail korygujący błędy do webmastera. W przypadku braku ofert zakupu ogłoszenie o sprzedaży jest usuwane ze strony giełdy po 30 dniach.