Według prezesa, oprócz trudnej sytuacji ekonomicznej wyniki te pokazują przede wszystkim wysoki poziom niepewności w niemieckim rolnictwie. Rolnicy są przedsiębiorcami. A każdy z nich, gdy chce coś zrobić, potrzebuje wiarygodnych warunków ramowych, aby móc inwestować w przyszłość. Polityka musi być ukierunkowana na to.

Przy wartości wskaźnika wynoszącej zaledwie 8,2 punktu obecna sytuacja jest bardzo niekorzystnie przez niemieckich rolników. W poprzednich ankietach w marcu, czerwcu i wrześniu 2019 r. nastrój już się pogarszał.

Podczas gdy obecna sytuacja w porównaniu z wrześniem jest oceniana prawie bez zmian (3,13), oczekiwania dotyczące przyszłego rozwoju gospodarczego uległy dalszemu pogorszeniu i osiągnęły bezprecedensowo niski poziom o wartości 3,34 w skali od 1 do 5.

Plany inwestycyjne rolników na kolejne sześć miesięcy są niższe niż w poprzednim roku. Tylko 33 proc. ankietowanych firm chce w tym czasie przeprowadzić inwestycje. Wolumen inwestycji planowany na kolejne sześć miesięcy na 3,8 miliarda euro jest o 0,5 miliarda euro niższy niż w roku poprzednim. Inwestycje w budynki inwentarskie generujące wartość i wzrost dobrostanu zwierząt, maleją przede wszystkim. Uwzględniając budowę domów i budynków inwentarskich, na kolejne sześć miesięcy planowana jest jedynie kwota 2 miliardów euro, czyli o 0,3 miliarda euro mniej niż w roku poprzednim. Natomiast planowane nakłady inwestycyjne w maszyny i urządzenia oraz energię odnawialną pozostają niezmienione i wynoszą łącznie 1,7 miliarda euro.

Według DBV,  jeśli tylko, co trzeci rolnik chce zainwestować w przyszłość, odzwierciedla to niezwykle trudną sytuację gospodarczą.

Płynność finansowa gospodarstw prawie nie zmieniła się od września, ale jest znacznie gorsza w porównaniu z 2019 rokiem. Sytuacja jest szczególnie napięta w gospodarstwach produkujących paszę i gospodarstwach we wschodnich Niemczech.

O ile ocena obecnej sytuacji w zakładach przetwórczych w porównaniu do wrześniem jest lepsza ze względu na rozwój globalnego rynku spowodowany afrykańskim pomorem świń, to pozostaje prawie niezmieniona w gospodarstwach rolnych.  Ocena sytuacji w gospodarstwach paszowych jest gorsza. Przyszłe oczekiwania uległy jednak dalszemu pogorszeniu we wszystkich rodzajach działalności.

W szczególności rozwój cen trzody chlewnej pozytywnie wpłynął na obecny nastrój w rolnictwie w ostatnich miesiącach. Natomiast rosnące ceny pasz i energii miały działanie tłumiące. Czynniki wpływające na politykę, takie jak krajowa i europejska polityka rolna, a także warunki konkurencji w UE są oceniane źle.