W przypadku gospodarstw specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego, przychód na pracownika wzrósł z 35 900 euro w sezonie 2016/2017 do 60 200 euro w sezonie 2017/2018

W gospodarstwach zajmujących się produkcją roślinną trwa stagnacja gospodarcza. Średni przychód na pracownika w sezonie 2017/2018 wyniósł 36 100 euro, czyli był o 1 procent mniejsze niż w rok wcześniej.

W hodowli trzody chlewnej przychody były znacznie niższe, głównie ze względu na spadające ceny świń rzeźnych. W przypadku gospodarstw prowadzących produkcję trzody chlewnej wyniki przychody na pracownika spadły z 63 600 euro w sezonie 2016/2017 do 41 600 euro w sezonie 2017/2018.

Działalność inwestycyjna niemieckich rolników w sezonie 2017/18. była raczej ograniczona. Przy 51 300 euro na gospodarstwo, inwestycja brutto była tylko o 3 proc. większa niż w sezonie 2016/2017. Inwestycja netto w sezonie 2017/2018 wyniosła średnio 6 900 euro na gospodarstwo. DBV patrzy z niepokojem na obecny sezon gospodarczy. Susza doprowadziła do wyższych kosztów produkcji, co będzie miało negatywny wpływ na przychody.