Wydajność instalacji to 4,4 mln litrów na dobę. Nowa instalacja pozwala szybciej reagować na zmiany popytu na rynkach światowych.

Prócz urządzeń suszących w zakładzie wybudowano hale dla działu dystrybucji oraz magazyn do przechowywania 40 tys. ton mleka w proszku.

Zakład posiada oczyszczalnię ścieków, które po oczyszczeniu używane są do nawadniania otaczających terenów