Wpłynęło to pozytywnie na wzrost i zatrudnienie w UE. Ponadto rolnicy mogą liczyć na rentowność spółdzielczości rolniczej w przyszłości. Na stronach raportu pt. „Rozwój spółdzielni rolniczych w UE w 2014 r." przedstawiono aktualne informacje i tendencje obserwowane w poszczególnych krajach i sektorach w zakresie najważniejszych spółdzielni rolniczych w UE. Raport ten opiera się na informacjach dostarczonych przez organizacje członkowskie Cogeca, Komisję Europejską i Eurostat.

Przewodniczący Cogeca, powiedział, że wyniki tego raportu ukazują olbrzymie znaczenie spółdzielni rolniczych dla gospodarki UE. Spółdzielnie umożliwiają rolnikom prowadzenie wspólnej sprzedaży towarów i uzyskanie lepszych cen, tak, aby mogli oni liczyć na rentowność w przyszłości. Wobec coraz większej konkurencyjności na rynkach rolnicy będą musieli przyłączyć się do spółdzielni by osiągać lepsze wyniki gospodarcze.

Raport ten pokazuje, że najlepsze wyniki gospodarcze osiągają gospodarstwa znajdujące się w państwach członkowskich lub sektorach o wyższym udziale spółdzielni. Dobre wyniki gospodarcze osiągają spółdzielnie, które w swoich strategiach biznesowych i handlowych kierują się innowacyjnością i dodają wartość do swoich produktów poprzez przetwórstwo i marketing.

Dane te potwierdzają, że unijne spółdzielnie utrzymują silną i dynamiczną obecność na rynkach w europejskim łańcuchu dostaw żywności. Łączne obroty ok. 22 000 spółdzielni wyniosły aż 347 mld euro. Instytucje europejskie muszą zdać sobie sprawę z kluczowej roli, jaką spółdzielnie odgrywają w europejskim rolnictwie. Należy, więc zapewnić im zachęty.