W roku gospodarczym kończącym się 31 maja Fonterra zmniejszyła prognozę produkcję mleka o 3,3 proc., czyli o 52 mln kg do 15,3 mln ton.
Problemy z suszą zaczęły się w styczniu i wtedy dostawy mleka spadły o 6,1 proc. poniżej poziomu sprzed roku.

Negatywny wpływ na wielkość dostaw mleka mają też jego ceny, które spadły o 1/3, a wielu rolników zrezygnowało z zakupu dodatkowej paszy, ponieważ nie opłaca się obecnie zwiększenie produkcji.

W tej sytuacji Fonterra ograniczy podaż swoich artykułów mleczarskich na platformie handlu międzynarodowego oraz ich sprzedaż bezpośrednią.

W 2014 r. produkcja mleka w Nowej Zelandii wyniosła 22 mln ton, a w Polsce 12,8 mln ton.