Jak podała PAIH, za GUS, obroty handlowe Polski z Rosją w okresie 10 miesięcy 2021 r. (wg danych wstępnych) wyniosły 23,487 mld dol. (wzrost o 45,4 proc. wobec porównywalnego okresu roku poprzedniego). Dodano, że polski eksport stanowił 7,798 mld dol. (wzrost o 18,5 proc.), a polski import - 15,688 mld dol. (wzrost o 63,9 proc.). Jak dodano, ujemne dla Polski saldo wyniosło 7,889 mld dol. i zwiększyło się o 4,9 mld dol. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r.

Przypomniano, że polski eksport do Rosji w 2020 r. sięgnął 8,132 mld dol. (spadek o 2,3 proc. rdr), a najwyższy udział w eksporcie miały: maszyny i urządzenia (45,8 proc.; wzrost dostaw +3,3 proc.); wyroby przemysłu chemicznego (24,0 proc.; spadek o 9,2 proc.); a także artykuły rolno-spożywcze (7,9 proc.; wzrost dostaw 1,6 proc.) i wyroby z metali (7,4 proc.; spadek dostaw o 3 proc.).

Z kolei polski import z Rosji w 2020 r. wyniósł 11,574 mld dol. (spadek o 28,6 proc. rdr). Analitycy wskazali, że największą grupą w polskim imporcie były produkty mineralne: 63,4 proc. (spadek o 29,2 proc.), w tym przede wszystkim oleje ropy naftowej (ponad 43 proc.). Zwrócono uwagę, że wartość dostaw tych ostatnich zmniejszyła się o ok. 30 proc.

W czwartek kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, północne oraz południowe granice Ukrainy. W nocy ze środy na czwartek Rosja rozpoczęła ostrzał ukraińskich miast. Celem agresji stały się m.in. Kijów, Charków oraz znajdujące się w obwodzie lwowskim obiekty wojskowe.