- Synergie pokrywają cały szereg biznesów, w ciągu 10 lat kilka miliardów złotych będzie pochodziło z synergii operacyjnych - powiedział Śleszyński podczas telekonferencji dla analityków.

- Oczekuje się, że transakcja wygeneruje synergie w różnych obszarach, w tym w optymalizacji kapitału obrotowego, redukcji kosztów stałych i zmiennych oraz dzieleniu się najlepszymi praktykami i kapitałem ludzkim - napisano w prezentacji na czwartkową konferencję.

Kluczowe synergie do wygenerowania zostały określone w logistyce i handlu hurtowym, produkcji rafineryjnej, zakupach i kapitale obrotowym.

Dodatkowe obszary synergii wynikającej z większej organizacji obejmują wykorzystanie wspólnego know-how i kapitału ludzkiego, optymalizację projektów inwestycyjnych oraz inne optymalizacje kosztowe.