Co należy zrobić aby rolnicy mieli dostęp do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych, które pozwolą im rozwijać gospodarstwa rolne?

Na to pytanie odpowiada Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.