Transakcja stanowi istotny krok w kierunku połączenia DuPont z Dow. W celu wyrównania różnicy wartości aktywów, transakcja uwzględnia wynagrodzenie dla DuPont w wysokości 1,6 mld dol., zawierające 1,2 mld dol. w gotówce oraz 425 mln dol. kapitału obrotowego. Wydzielenie ma na celu wypełnienie zobowiązań DuPont wobec Komisji Europejskiej w związku z warunkową zgodą na połączenie z Dow. Zakończenie połączenia z Dow powinno nastąpić między 1 sierpnia a 1 września br.

– Planowana niezależna spółka w obszarze rolnictwa w dalszym ciągu będzie mogła wykorzystać połączone, uzupełniające się siły DuPont i Dow. Znacznie rozszerzona oferta oraz rozwinięte programy badawcze obejmujące banki nasion, biotechnologię oraz ochronę zbóż. Z kolei, możliwości w zakresie Nutrition & Health będą znacznie zwiększone, a to kluczowy obszar wzrostu i możliwości dla planowanej niezależnej spółki produktów wyspecjalizowanych – powiedział Edward D. Breen, Prezes i Dyrektor Generalny DuPont.

Zgodnie z warunkami umowy FMC przejmie ofertę herbicydów dla niektórych zbóż oraz insektycydów przeciwko owadom ssącym – w tym Rynaxypyr®, Cyazypyr® and Indoxacarb. Dodatkowo FMC przejmie programy naukowo-badawcze i zasoby organizacyjne DuPont Crop Protection, wyłączając zaprawy nasion, nematocydy i programy badawcze na wysokim etapie zaawansowania, których rozwój będzie kontynuowany przez DuPont. Wydzielone aktywa w 2016 przyniosły przychody w wysokości około 1,4 mld dol.

W następstwie wydzielenia, dział rolnictwa firmy powstałej w wyniku połączenia, zachowa ofertę ochrony kukurydzy, soi oraz traw, szeroką ofertę ochrony zbóż przed chwastami, silną pozycję DuPont w ochronie przeciwko chorobom oraz ofertę środków owadobójczych Dow AgroSciences.

DuPont przejmie firmę FMC’s Health & Nutrition, która w 2016 roku przyniosła ponad 700 mln dol. przychodu w dwóch segmentach: teksturanty jako składniki żywności i substancje pomocnicze w farmacji. Porozumienie wzmacnia dostęp firmy DuPont do kluczowych składników dla ich systemów i portfolio teksturantów, umożliwia ekspansję na szybko rozwijający się obszar substancji pomocniczych w farmacji. FMC zostanie sfinalizowana w czwartym kwartale 2017 roku.

Firmy oczekują nadal, że zamierzony podział na osobne spółki nastąpi w ciągu 18 miesięcy od zamknięcia. Ponadto, firmy Dow i DuPont ogłaszają, że pierwsze wydzielenie będzie dotyczyć spółki materiałów konstrukcyjnych.