Feerum to jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych m.in. zbóż, roślin i bobowatych, kukurydzy i innych. Polska firma, z siedzibą w Chojnowie (woj. dolnośląskie), w ostatnim czasie nie może jednak narzekać na stabilność finansową. Wahania rynku spowodowane przesunięciami w przekazywaniu dotacji unijnych polskim rolnikom spowodowały zachwianie finansowe spółki, która w zeszłym roku odnotowała spore, bo sięgające 63 procent straty z tego tytułu. Ekspansja Feerum do Afryki ma stanowić lekarstwo na dotychczasowe bolączki firmy.

Pierwszą z realizacji będzie kontrakt podpisany w Tanzanii z Krajową Agencją Rezerwy Żywnościowej (National Food Reserve Agency), która jest instytucją publiczną utworzoną przy Ministerstwie Rolnictwa ds. Bezpieczeństwa Żywności i Spółdzielczości Tanzanii w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego w kraju podczas okresów głodu. Celem polskiej firmy będzie wybudowanie pięciu potężnych silosów zbożowych, które pomieszczą ok. 125 tysięcy ton kukurydzy. Wartość kontraktu opiewa na 33,1 mln dolarów. Zważywszy jednak na brak odpowiedniej infrastruktury do przechowywania ziarna, który firma szacuje w Tanzanii na 2 mln ton, spółka szykuje się na dalszą współpracę z Tanzanią. Oprócz tego Feerum rozpoczęło także negocjacje handlowe w rejonie Afryki Subsaharyjskiej.

Dzięki budowie silosów istotnie poprawi się jakość przechowywanego ziarna. Z powodu dotychczasowego braku tychże rozwiązań większa część wyprodukowanego ziarna marnuje się i gnije na polach zamiast ratować lokalną społeczność przed głodem. Polska firma wypracowała odpowiednie technologiczne rozwiązania, które sprawdzą się w tamtejszym klimacie. Umowę współfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego.