POT wyjaśniła w komunikacie, że organizacja zdobyła środki unijne z Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie (2014-2020). Głównymi celami tego programu są: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Organizacja wyjaśniła, że w ramach projektu "Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich", POT będzie kontynuować zapoczątkowany w ubiegłym roku konkurs "Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej". Celem tego programu jest upowszechnianie standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług, aktywizacja mieszkańców wsi oraz wymiana doświadczeń i opracowywanie na tej podstawie profesjonalnych ofert i właściwej obsługi klientów.

"Polskie obszary wiejskie kojarzone są z gościnnością, dziedzictwem kulturowym, wspaniałą kuchnią i bogactwem natury. Organizowany przez Polską Organizację Turystyczną konkurs +Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej+ to świetna okazja do wymiany doświadczeń między osobami zarządzającymi produktami turystycznymi, synergii ich działań i dalszego rozwoju" - podkreślił cytowany w komunikacie szef resortu sportu i turystyki Witold Bańka.

Jak wyjaśniono, na realizację konkursu i kampanii organizacja otrzymała grant w wysokości blisko 590 tys. zł.

Drugim projektem, który będzie realizowany przez POT będzie program "Dobry biznes na wsi", którego celem jest ukazanie polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym naciskiem na branżę turystyczną. Jak zapowiedziano, w akcji zostaną wykorzystane najnowsze trendy w marketingu internetowym, w tym blogerzy i storytelling.

"Zarówno krajowi jak i zagraniczni turyści coraz częściej chcą odpoczywać w miejscach, które zachowują naturalny krajobraz, mających zdrową lokalną kuchnię i są wolne od tłumu, mechanizacji i urbanizacji. Polska wieś jest idealną destynacją dla osób szukających właśnie takiego wypoczynku. Naszym celem jest dotarcie z przekazem do obecnych i potencjalnych mieszkańców obszarów wiejskich, że wykorzystując potencjał wsi, można osiągnąć sukces w biznesie turystycznym" - zaznaczył prezes POT Robert Andrzejczyk.

Długofalowym celem akcji "Dobry biznes na wsi" jest profesjonalizacja turystyki na obszarze wiejskim poprzez tworzenie kompleksowych produktów turystycznych, skoncentrowanych wokół biznesu agroturystycznego i promujących zdrowy styl życia. Na realizację tej akcji POT otrzymała grant w wysokości ponad 315 tys. zł.