Europejskie Obserwatorium Rynku Mięsa zostało powołane na życzenie niektórych rządów krajów UE, branży mięsa wieprzowego oraz wołowego i cielęcego. 

Obserwatorium ma służyć zapewnieniu większej przejrzystości tych rynków poprzez upowszechnianie danych rynkowych oraz analiz rynków terminowych. Ma także regularnie analizować informacje i oceny rynku wieprzowiny, wołowiny i cielęciny oraz wspierać podmioty gospodarcze w dostosowywaniu się do zmian w przemyśle mięsnym.

W gremium zarządzającym znaleźli się wybrani przez KE przedstawiciele siedmiu europejskich organizacji łańcucha dostaw na rynkach mięsa.

Przewodniczącym Europejskiego Obserwatorium Rynku Mięsa został dr Jens Schaps niemiecki ekonomista rolny.