Od dziś do 25 maja można składać wnioski o wsparcie z PROW 2014-2020  na projekty „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, które będą realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

– Tworzenie takich miejsc ma pomóc w skróceniu łańcucha pośredników między producentem a konsumentem – powiedział cytowany w informacji prasowej marszałek Piotr Całbecki. – Dzięki nim mieszkańcy regionu mają możliwość zakupu świeżych i tańszych wyrobów, a lokalni wytwórcy łatwiej znajdują nabywców swoich produktów – wyjaśnił marszałek.  

Podobnych targowisk powstało już 11 w niewielkich miejscowościach województwa, w miastach liczących do 50 tysięcy mieszkańców, dzięki poprzedniemu rozdaniu środków PROW na lata 2007-2013.   Teraz szansę mają także większe miasta – do 200 tysięcy mieszkańców. Nowe targowiska mają być utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone w miejsca parkingowe, sanitariaty oraz odpływ wody deszczowej. Zadaszone stoiska mają zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej. Wszystkie targowiska będą też oznaczone nazwą ,,Mój Rynek”.

W puli z PROW 2014-2020 jest 14 mln zł, na jeden projekt wnioskodawcy mogą otrzymać maksymalnie milion złotych. Wsparcie może pokryć 63,63 procent kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.   

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim lub wysłać pocztą, przy czym za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień nadania przesyłki. Na stronie urzędu podano aż siedem numerów telefonów, pod którymi udzielane są informacje na temat tego działania.  

>>> Czytaj też: MRiRW: Sprzedaż detaliczna – idealna forma sprzedaży żywności przez rolników