Wymogi ochrony środowiska wpisane są w doskonale znane każdemu rolnikowi instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej.

Jednakże w krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, jest coraz więcej podmiotów gospodarczych (przetwórcy, handel) i organizacji społecznych, które proponują rolnikom kontrakty na świadczenie dodatkowych działań na rzecz środowiska i klimatu.

Przykłady takich kontraktów są przedmiotem analiz prowadzonych aktualnie w kilkunastu krajach w ramach projektu badawczego CONSOLE, finansowanego ze środków programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. W badaniach uczestniczy też zespół naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zamierzamy sukcesywnie przedstawiać te przykłady. Prosimy przy tym o opinie rolników czy jest szansa na upowszechnienie prezentowanych rozwiązań w Polsce. Zwracamy się też z prośbą do przedstawicieli sektorów przetwórstwa i handlu żywnością, a także niezależnych organizacji o uwagi i informacje, czy w nieodległej przyszłości widzą możliwość włączenia się w wspieranie i finansowanie działań podejmowanych przez rolników na rzecz środowiska i klimatu.

Dane kontaktowe:

edward_majewski@sggw.edu.pl

agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl

ANKIETA

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania anonimowej ankiety, która dotyczy opinii rolników na temat kontraktów na dobrowolne działania rolników na rzecz środowiska i klimatu. Analizujemy cztery typy kontraktów, które są opisane w treści ankiety.

Ankieta umieszczona jest >>> TUTAJ

W najbliższych dniach będziemy Państwu prezentować funkcjonujące w praktyce przykłady kontraktów dla środowiska i klimatu. Zachęcamy do śledzenia działań realizowanych przez rolników!