Projekty można składać do końca roku. Beneficjenci otrzymają pieniądze na inwestycje w pierwszej połowie 2012 roku.

Jak podał Kizling przyjmowane są projekty na inwestycje ściśle związane z gospodarką rybacką, ale także dofinansowywane będą programy wspierające działalność turystyczną czy ochronę przyrody, a nawet rewitalizację miast czy zabytków.

Pieniądze mogą otrzymać rybacy, którzy chcą poszerzyć swoją działalność i zainwestować w inne źródło dodatkowego dochodu. Mogą na przykład założyć warsztat samochodowy, pracować przy obsłudze turystów czy też założyć sklep. O pieniądze unijne mogą się także starać samorządy lub stowarzyszenia, które chcą wyremontować lub oznakować kąpieliska, przeprowadzić meliorację, odnowić szlaki wodne, odrestaurować pomniki przyrody, odnowić bazę noclegową czy gastronomiczną.

Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" obejmuje swym zasięgiem działania 6 gmin: Mikołajki, Piecki, Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida. Jak wynika z ustaleń grupy na tym obszarze z rybactwa żyje 131 osób. Są to m.in. dzierżawcy jezior, pracownicy zakładów przetwórstwa rybnego i właściciele stawów hodowlanych.