Celem konkursu „Sposób na Sukces” jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.

Do konkursu mogły być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2015 roku i w pierwszym półroczu 2016 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

Więcej o zasadach konkursu: XVII „Sposób na Sukces” czeka na przedsiębiorczych

Członkowie Rady Programowej konkursu zaczynają analizę tegorocznych zgłoszeń do konkursu.

Nadesłano ich 39. Kandydatów do nagrody zgłosiło 14 województw. Najwięcej – sześć – województwo świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie i podkarpackie – po pięć, podlaskie i warmińsko-mazurskie – po cztery.

- Wróciliśmy do początków konkursu, kiedy zakładaliśmy, że zwłaszcza te gospodarstwa, które znajdą sobie dodatkowe źródło dochodu, będą nagradzane. Tak się złożyło tym razem, że tych gospodarstw jest dużo – mówiła Bożenna Łęcka-Mularczyk, przewodnicząca Rady Programowej konkursu. – Są to duże gospodarstwa, które znalazły sobie dodatkowe możliwości działalności o różnym charakterze, począwszy od opieki nad ludźmi starszymi, poprzez różnego rodzaju inne usługi, po agroturystykę.

Wśród zgłoszonych przedsięwzięć są też spółdzielnie socjalne, park rozrywki, zakłady przetwórcze.

- Większość przedsięwzięć jest finansowana ze środków PROW-u, i to starego PROW-u, bo nowy tak naprawdę nie funkcjonuje – dodała Bożenna Łęcka-Mularczyk. – Większość rzeczy, które są zgłoszone, sfinansowano i wykończono ze starego PROW, albo z własnych pieniędzy.

Podczas spotkania podkreślano, że dotychczasowi laureaci konkursu podtrzymują kontakt i pamiętają, że przyznana kiedyś nagroda dała im impuls do kolejnych sukcesów.

Obecny podczas spotkania Krzysztof Janiak, wicedyrektor CDR, podkreślił rolę innowacji i potrzebę docenienia jej w konkursie.

Teraz Rada Programowa przeanalizuje zgłoszenia do konkursu i wybierze najlepsze przedsięwzięcia, które zostaną odwiedzone i ocenione.