Po 3-4 latach zyski mogą być nawet 5 razy wyższe od zainwestowanego kapitału. „Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że inwestycje ziemskie polegają na nabywaniu działek rolnych o dużej powierzchni, potem ziemia jest przekształcana w działki budowlane przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Osiągany jest w ten sposób skokowy wzrost wartości ziemi, a jednocześnie inwestorzy korzystają ze wzrostowego trendu na rynku ziemi spowodowanego systematyczną migracją mieszkańców miast na obrzeża aglomeracji.

Tym projektem jako jedyna w Polsce zarządza spółka Wealth Soultions-Inwestycje Ziemskie. Wybrane transakcje zakończone w ubiegłych latach przynosiły od 300 do 500 proc. zysku  w 3-4 lata. Zabezpieczenie kapitału polega na tym, ze każdy z inwestorów jest współwłaścicielem kilku działek.