Organizatorami imprezy byli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi wspólnie z ministrem sportu i turystyki.

Jak podają organizatorzy, motywacją do zorganizowania już po raz trzeci przedsięwzięcia jest stale rosnące zainteresowanie turystyką na terenach wiejskich przez potencjalnych przyszłych przedsiębiorców i turystów. W Polsce obserwuje się kreowanie nowego wizerunku wsi, jako miejsca nie tylko ciężkiej pracy, ale i miejsca wypoczynku, regeneracji sił, odskoczni od szybkiego tempa życia w mieście.

W roku bieżącym w Kielcach zaprezentowało się ponad 140 wystawców, wśród nich przede wszystkim lokalne grupy działania, gospodarstwa agroturystyczne, podmioty specjalizujące się w sprzedaży usług turystycznych, urzędy marszałkowskie. Obecni byli też wystawcy z zagranicy, m.in. z Węgiel, Litwy i Gruzji.

Na stoisku MRiRW dyżurowali pracownicy ministerstwa, radomskiego i krakowskiego oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Instytutu Zootechniki w Balicach, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Kielcach. Odwiedzający targi mogli uzyskać informacje na temat agroturystyki i turystyki wiejskiej, zagospodarowania terenu wokół domu, pozyskiwania unijnych funduszy na rozwój obszarów wiejskich, przetwórstwa produktów rolnych na poziomie gospodarstwa, warunków produkcji ekologicznej, przydomowego chowu zwierząt, doboru gatunków i odmian dla sadów przydomowych oraz działalności grup producentów rolnych. Do dyspozycji zwiedzających były bardzo interesujące materiały informacyjno-promocyjne przygotowane przez ministerstwo i pozostałych wystawców.