Jak informuje Michał Modrzejewski , prezes zarządu ZMW jego celem jest przede wszystkim identyfikacja, analiza i rozpowszechnianie oraz wymiana informacji, wiedzy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, wśród wszystkich zainteresowanych – zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak i krajowym. Ponadto podniesienie efektywności działań związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W trakcie organizowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej seminariów zostaną omówione możliwości i zakres działań możliwych do podjęcia przez młode osoby miedzy innymi w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, a także usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych oraz przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych.

Źródło: farmer.pl