Baza funkcjonuje od 7 października 2009 roku. Nosi nazwę Qualigeo i jest dostępna pod adresem www.qualigeo.eu. Znajdują się w niej opisy produktów posiadających zarejestrowane nazwy, które zawierają m.in. określenie obszaru geograficznego występowania produktu, jego historię oraz cechy specyficzne.

Można tam również znaleźć dane teleadresowe organów kontrolnych oraz grup producenckich, które wnioskowały o rejestrację danego produktu. Baza stwarza możliwość wyszukiwania informacji na podstawie kryterium „obszar geograficzny”. Dostępna jest ona w języku angielskim, włoskim, hiszpańskim i francuskim.

Stworzenie bazy danych Qualigeo było inicjatywą włoskiej Fundacji Qualivita, której jednym z zadań jest promocja produktów posiadających zarejestrowane nazwy. Qualivita jest fundacją non-profit i powstała w 2002 roku w Sienie. Została stworzona z inicjatywy Regionu Toskanii, władz samorządowych i Izby Handlowej miasta Siena.

Źródło: IJHAR-S