Dotychczas z tej formy wsparcia mogli korzystać tylko przedsiębiorcy, ale na wniosek wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Tadeusza Nalewajka, Ministerstwo Pracy dokonało zmiany artykułu 46 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poszerzając w nim grupę uprawnionych do refundacji o przedsiębiorców rolnych.

- Dotychczas rolnicy, którzy chcieli tworzyć nowe miejsca, stanowiska pracy, byli dyskryminowani. W przeciwieństwie do innych przedsiębiorców nie otrzymywali na stworzenie stanowisk ani złotówki. Cieszę się, że Ministerstwo Pracy przychyliło się do naszego postulatu - mówi Tadeusz Nalewajk.

Wsparcie dla rolników, na wniosek złożony we właściwym dla prowadzonej działalności urzędzie pracy, będzie udzielane przez starostów. Nie będzie ono mogło przekraczać sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. W ostatnim kwartale 2010 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3438, 21 zł, a więc maksymalna refundacja to ponad 20 000 złotych.

- Pieniądze te będzie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do stworzenia miejsca pracy. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur zakupu. Warunkiem jest utrzymanie stanowiska przez 2 lata - dodaje wiceminister Nalewajk.