PRZEGLĄD PRASY: To ogromny sukces, do którego przyczyniły się nie tylko wyroby wędliniarzy, ale też zabiegi Stowarzyszenia Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa –Rawicz – pisze Kinga Zydorowicz. Teraz chcą pójść jeszcze dalej i postarać się o rejestrację Chronionego Oznaczenia Geograficznego dla tych wyrobów w Komisji Europejskiej. Nazwa kiełbaski rawickie utrwaliła się już na przełomie XIX i XX wieku.

Szczególne walory produktu zamierzamy propagować nie tylko przez uzyskiwanie kolejnych certyfikatów, podkreślających jego wyjątkowy i wpisany w tradycję regionu charakter. Będziemy promowali go na wszelkich imprezach branżowych - zapewnia Piotr Mosiek, członek rawickiego stowarzyszenia.

Certyfikat na rawickie kiełbaski otrzymało kilka firm

Źródło: Polska – Głos Wielkopolski