Prezes koordynującego projekt Stowarzyszenia "Brzeska Wieś Historyczna" Ewa Rosińska podała, że objął on trzy czwarte powierzchni regionu. Na tym terenie pojawią się dwustronne tablice, które będą informować o szlakach i atrakcjach turystycznych w okolicy. Będzie ich w sumie 150. Obecnie są opracowywane graficzne. Pierwsze pojawią się na terenach wiejskich woj. opolskiego na przełomie sierpnia i września.

Poza tym na szlakach będą też strzałki i oznaczenia, a w niektórych miejscach pomosty kajakowe, stojaki na rowery czy kwietniki. Wydanych zostanie 170 tys. folderów opisujących opolskie atrakcje, z czego 150 tys. trafi jako inserty do gazet w sąsiadujących z Opolszczyzną woj. śląskim i dolnośląskim. - Wyszliśmy z założenia, że opolanie w miarę dobrze znają swój region. Dlatego chcemy zachęcić do odwiedzania nas sąsiadów, choćby w weekendy - wyjaśniła Rosińska.

Dodała, że np. Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna chce w tych materiałach pokazać szlak brzeskich polichromii w zabytkowych kościołach. - To atrakcja przede wszystkim dla koneserów, ale tych przecież nie brakuje - zauważyła.

Projekt finansowany będzie z pieniędzy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Musi zostać zrealizowany i rozliczony do końca 2014 roku.

Członek zarządu woj. opolskiego Antoni Konopka odpowiedzialny m.in. za kwestie rolne liczy, że projekt przyczyni się również do powstawania miejsc pracy na wsi, np. w agroturystyce czy gastronomii. Podkreślił jednak, że zasadniczym zadaniem jest promowanie atrakcji turystycznych w regionie i stworzenie kompleksowej, wielowymiarowej oferty da turystów.

- W rankingach organizacji turystycznych szczebla krajowego województwo opolskie pod względem atrakcyjności turystyki zajmuje jedną z ostatnich pozycji, dlatego trzeba ją wzmacniać - wyjaśnił.

Dodał, że np. na ostatnich targach Agrotravel w Kielcach wskazano na potrzebę tworzenia sieci i szlaków, które pomogą zatrzymać turystów na dłużej. - Trzeba podpowiadać, że kilometr czy dwa dalej również jest coś wartego uwagi - powiedział Konopka.

Umowę z samorządem woj. opolskiego w sprawie realizacji projektu podpisały: Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, LGD Złota Ziemia, LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór, Stowarzyszenie LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi, Stowarzyszenie Kraina Św. Anny, Stowarzyszenie LGD Dolina Stobrawy, LGD Górna Prosna, Stowarzyszenie LGD Kraina Dinozaurów i Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak.

Lokalne Grupy Działania to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego na obszarach wiejskich. W jego skład wchodzą przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego. Na terenie woj. opolskiego funkcjonuje 12 lokalnych grup działania, które obejmują swoim działaniem 90 proc. regionu.