By to było nadal możliwe Sejm powinien uchwalić nową ustawę. Jeśli tego nie zrobi – naszym organizacjom trudno będzie uzbierać potrzebne fundusze - sama składka wynosi 2.5 mln euro.

To kłopot dla związków i samych rolników, których one reprezentują. COPA/COGECA – najbardziej wpływowym rolniczym lobby w Brukseli. Jeśli kogoś w nim nie ma, jego interesy się nie liczą. Więc rolnicy chcą mieć tam swoich reprezentantów. Ale czy na tym samym zależy poszczególnym rządom? Niekoniecznie. I niekoniecznie chcą one finansować rolnicze związki, bo te nie zawsze są dla władzy wygodnymi partnerami.

Źródło: Agrobiznes