Minister Marek Sawicki poinformował uczestników spotkania o stanie prac nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku i przedstawił najważniejsze elementy polskiego stanowiska w tej sprawie. - Z pewnością, jeżeli nie zmieni się kształt Wspólnej Polityki Rolnej, Europa nie będzie miała swojego udziału w światowym wzroście produkcji rolno-spożywczej, a europejskie rolnictwo nie sprosta rosnącemu zapotrzebowaniu na żywność – powiedział minister. - Konieczne jest wprowadzenie radykalnej reformy, która zapewni jednakowe kryteria podziału środków wszystkim krajom członkowskim UE.

Minister zachęcił również do tego, aby branża mleczarska skorzystała z otwierających się nowych możliwości eksportu polskich produktów na rynki trzecie. -Taką szansę wejścia na nowy rynek daje na przykład ekspozycja w Szanghaju. Zachęcam do tego, aby zaprezentować tam również produkty mleczarskie – powiedział szef resortu rolnictwa.

W spotkaniu uczestniczyli także prezes Agencji Rynku Rolnego Władysław Łukasik oraz prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej, którzy poruszyli tematy związane z pracą nadzorowanych przez siebie jednostek. Zaprezentowane zostały działania ARR ze szczególnym uwzględnieniem rynku produktów mlecznych. Omówiono także podstawowe założenia i problemy w temacie Konsolidacji i tworzenia „centrów dystrybucji”.