W środę na konferencji prasowej przewodniczący związku Sławomir Izdebski powiedział, że związek domaga się, aby premier na konferencji prasowej podał do publicznej wiadomości, co ma zamiar zrobić w sprawie ograniczenia przemysłowego tuczu trzody oraz przesunięcia spłat rolniczych kredytów.

Izdebski wyjaśnił, że związek przygotował projekt ustawy o ograniczeniu wielkoprzemysłowego tuczu trzody chlewnej. Zaznaczył jednak, że projekt ten nie może doczekać się prac w Sejmie.

Projekt wprowadza wymóg lokalizacji takich ferm w odległości co najmniej 800 metrów od wszelkich zabudowań i ujęć wody pitnej. Przegłosowanie tych zapisów, zdaniem Izdebskiego, ograniczyłoby funkcjonowanie wielkich tuczarni trzody.

Przedstawiciele związku postulują także ustanowienie moratorium na spłatę kredytów zaciągniętych przez rolników w poprzednich latach. Jak argumentował Izdebski, nieopłacalność chowu trzody spowodowała spadek dochodów rolników. Podkreślił, że rolnicy nie mają środków na spłatę kredytów.

W środę odbyło się spotkanie krajowej rady związku z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim. Oprócz spraw związanych z tuczem trzody oraz rolniczymi kredytami, omawiano na nim temat eksportu mięsa, reformę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zamiar zamknięcia przez Krajową Spółkę Cukrową cukrowni w Łapach i w Lublinie.

Źródło: PAP