Jak podkreśla Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca odpowiedni budżet jest niezbędny do finansowania w przyszłości solidnej Wspólnej Polityki Rolnej. Zdaniem Copa – Cogeca silna WPR jest potrzebna w okresie po 2010 roku, aby rolnicy mogli stawić czoła coraz większym wyzwaniom , takim jak bezpieczeństwo żywności, wzrost zatrudnienia oraz walka ze zmianami klimatu.

- Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej już stanowi mniej niż 1 % wydatków Unii europejskiej oraz jedynie 0,4 % PIB. Badania i rozwój są bardzo ważne , ale musimy zrobić wszystko , aby rolnicy mogli mieć jasną wizje przyszłości oraz aby mogli realizować konieczne inwestycje – mówi Pekka Pesonen – Jeśli nie będzie odpowiednich polityk Europa nie będzie w stanie stawić czoła wyzwaniom , takim jak wzrastające światowe zapotrzebowanie na żywność oraz zmiany klimatu, zapewniając przy tym godziwe dochody dla rolników.

Źródło: farmer.pl