Prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa Lista Produktów Tradycyjnych liczy obecnie 22 pozycje z Warmii, Mazur i Powiśla - poinformował  departament polityki jakości Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Najnowszy na tej liście produkt rolno-spożywczy to fefernuszki, czyli płaskie ciastka przypominające w smaku pierniczki. Zostaną one zaprezentowane na początku kwietnia w Olsztynie na dorocznym Kiermaszu Produktów Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, zorganizowanym przez regionalny samorząd.

Wytwórca musiał udowodnić, że ciastka wypiekane w gminie Łąkorz w powiecie nowomiejskim mają tradycyjną recepturę oraz powstają zgodnie z dawną metodą produkcji. Głównym składnikiem pozostała mąka i syrop buraczany, wytwarzany od XIX wieku w miejscowych cukrowniach.

Umieszczenie wyrobu na Liście Produktów Tradycyjnych jest częścią promocji dziedzictwa kulinarnego regionu. Może pomóc wytwórcom zarejestrować go w przyszłości, jako produktu regionalnego w systemie europejskim.

Wytwórcy starający się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych muszą złożyć wniosek w Urzędzie Marszałkowskim, który ocenia go pod względem formalno-merytorycznym. Urząd zwraca się o opinię do Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Potem dokumenty rozpatruje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które decyduje o umieszczeniu wyrobu na liście.

Większość produktów tradycyjnych z woj. warmińsko-mazurskiego stanowią wyroby wędliniarskie, są także produkty mleczne, cukiernicze i piekarnicze. Kolejny wniosek o wpisanie wyrobu na tę listę - jak zapowiedział Urząd Marszałkowski w Olsztynie - przygotowują producenci mazurskich miodów.

Tworzenie systemu ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych ma zwiększyć dochody producentów rolnych i stworzyć na wsi pozarolnicze źródła utrzymania.