W tym roku przewiduje się, że produkcja wyniesie od miliona 900 tys. do 2 mln ton cukru. Jest to o ponad 400 tys. ton więcej niż wynosi krajowa kwota. Jeśli nadwyżki nie zużyje przemysł, to o tyle mniej trzeba będzie wyprodukować cukru w przyszłym roku. Chodzi głównie o branżę biopaliwową, która znalazła się w martwym punkcie, a właśnie tu można by najszybciej zużyć tak dużą ilość surowca. 


Średnie plony buraków cukrowych

t/ha

2003 r. 45
2004 r. 43
2005 r. 44
2006 r. 47
2007 r. 57 (prognozy)

Szacuje się, że w tym sezonie plony buraków cukrowych będą wyjątkowo duże, bo przynajmniej o 10 ton z hektara wyższe niż w ubiegłym. 


Powierzchnia upraw buraków cukrowych

tys. ha

2006 r. 230
2007 r. 226


Cukru będzie więcej mimo, że w ciągu roku powierzchnia upraw buraków cukrowych w Polsce zmniejszyła się o blisko 4 tys. ha.

Źródło: Anna Borowska/Agrobiznes