PRZEGLĄD PRASY: Odpowiedz brzmi TAK – pisze Bogdan Świąder. Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

Oznacza to, że wynajem pięciu pokoi w gospodarstwie agroturystycznym nie będzie opodatkowany. W przypadku wynajmu większej liczby pokoi, ale nie przekraczającej 12, rolnik może skorzystać z opodatkowania kartą podatkową.

Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także w przypadku wynajmu pokoi gościnnych rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. Wynajem ponad 12 pokoi będzie opodatkowany na zasadach ogólnych lub jeśli rolnik złoży wniosek - ryczałtem ewidencjonowanym.

Źródło: Gazeta Prawna