Przewiduje się również konwersję żywienia zbiorowego w celu wsparcia ekologicznej produkcji oraz rozwoju produktów (obecnie w żywieniu 60 proc. stanowi żywność ekologiczna) – informuje FAMMU/FAPA.

Ministerstwo planuje także działania badawcze w celu zastąpienia importu soi lokalnymi, ekologicznymi uprawami przeznaczonymi na paszę. W latach 2012-15 na cele badawcze, w tym badanie ekologicznych odmian roślin wysokobiałkowych, zostanie przeznaczone 2,6 mln Euro. W celu zachęcenia producentów rolnych plan ministerstwa zakłada poprawę dystrybucji gruntów, co jest ważne dla producentów bydła. Ministerstwo przewiduje poprawę zasad konwersji na rolnictwo ekologiczne oraz rozwój poradnictwa w dialogu z producentami. Metody ekologiczne zajmą większą rolę w edukacji rolniczej oraz studiach na kierunkach „skierowanych na żywność” w celu rozwoju ekologicznej produkcji oraz eksportu. Plan zakłada przekształcenie całości tj. 55 tys. ha gruntów państwowych pod ekologiczne rolnictwo, ponieważ dotychczas tylko 25 proc. tych gruntów jest ekologiczne.

Szef „Organic Danmark” jest zadowolony z programu i podkreśla, że ekologiczne rolnictwo daje 30 proc. większy wkład w bioróżnorodność niż rolnictwo konwencjonalne oraz znacznie ogranicza przenikanie pestycydów do gleby.