Komisja Europejska zapowiedziała zniesienie kwot od kwietnia 2015 r. Polska była przeciwna takiej decyzji, nie miała jednak wsparcia w innych krajach. Jednocześnie w UE przygotowywany jest pakiet pomocowy dla producentów mleka.

Uczestnicy debaty będą m.in. rozmawiali o tym, co się stanie, jeśli koniunktura na rynku mleka ulegnie załamaniu i nie będzie można zagospodarować całego surowca czy sprzedać wytworzonych artykułów mleczarskich. Może jednak dojść do zupełnie innej sytuacji, kiedy to zapotrzebowanie na produkty mleczarskie będzie nadal rosło. Prawdopodobnie wtedy rolnicy zwiększą produkcję mleka, a mleczarnie - eksport i dobrze na tym zarobią. Wśród uczestników debaty będą m.in.: minister rolnictwa, kierownictwo Agencji Rynki Rolnego, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, ekspert Instytutu Ekonomiki Rolnictwa oraz prezesi spółdzielni mleczarskich.

Obecnie większość mleczarni nie ma kłopotów z pozyskiwaniem surowca, choć z powodu limitów branża nie może też rozwijać się tak, by w pełni wykorzystać swe moce produkcyjne. Koniec limitowania może więc oznaczać koncentrację produkcji mleka i spadek jego ceny. Obecnie ceny mleka są na rekordowym poziomie i przeciętnie wynoszą 1,43 zł za litr.

W ocenie ekspertów, po likwidacji kwotowania może też zwiększyć się konkurencja na unijnym rynku produktów mleczarskich. Polska jest ich znaczącym eksporterem; jest to ok. 30 proc. produkcji. Problemy jakie mogłyby pojawić się ze sprzedażą na zagraniczne rynki zahamują rozwój branży.

W 2012 r. wartość eksportu polskich wyrobów mleczarskich wyniosła ok. 1,4 mld euro. Po ośmiu miesiącach tego roku wartość eksportu produktów mleczarskich podliczono na 1 mld euro. Polskie firmy najczęściej za granicę wysyłają sery, mleko w proszku i masło. Głównymi odbiorcami produktów mleczarskich jest UE, gdzie trafia 75 proc. eksportu. Poważnym odbiorcą polskich serów jest Rosja.

Obecnie sytuacja branży jest dobra m.in. dzięki dużemu eksportowi. W tym roku rentowność netto tego sektora może osiągnąć 2,5-3 proc. wobec 1,76 proc. w 2012 r.

Debata, która rozpocznie się o godzinie 14.00 ma charakter zamknięty; będzie ją można śledzić on-line na stronie internetowej www.pap.pl.