Projekt ten współfinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej jest częścią Programu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Fundacje dla Polski we współpracy ze Stowarzyszeniem Solidarność Francja – Polski.

Oprócz Poradnika dla producentów regionalnych łakoci został uruchomiony również portal WWW. Produkty – tradycyjne.pl
Zarówno Poradnik jak i portal po raz pierwszy zostały zaprezentowane w siedzibie resortu rolnictwa w Warszawie 13 kwietnia podczas zorganizowanej przez Fundacje dla Polski konferencji ,,Znaczenie tradycyjnych i regionalnych produktów wysokiej jakości dla zrównoważonego rozwoju''.

Źródło: farmer.pl