Specyfika regionu, gdzie hoduje się trzodę chlewną, sprawia, że najliczniej w Lesznie prezentują się producenci pasz i dodatków paszowych. Biorą w nich także udział firmy oferujące nawozy, maszyny rolnicze, środki ochrony roślin, materiał hodowlany i nasienny. Leszczyńska impreza to nie tylko promocja i kontakty handlowe, ale także forum wymiany nowoczesnej myśli rolniczej i doradztwa.

Źródło: Agrobiznes