Jak podkreśla Prezydent Niemieckiej Federacji Przemysłu Spożywczego BVE Jürgen Abraham, w I kwartale br. dochód w tym sektorze wzrósł o 3,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem ub. r. i wyniósł 36 mld euro. W eksporcie odnotowano wzrost o 10,9 procent, osiągając wartość 7,8 mld euro. BVE szacuje, że w 2007 r. dochód całego sektora spożywczego wzrośnie o 3 proc. w stosunku do ub. r.

BVE wskazuje, że na rynku żywnościowym obserwuje się wzrost popytu na produkty świeże: odnotowano wzrost o 3,5 proc. wydatków, jakie przeznaczyły na nie w I kwartale br. niemieckie gospodarstwa domowe w porównaniu z ub. r.. Mimo to rosnące ceny są najważniejszym kryterium, który decyduje o zakupie produktu.

Źródło: Eurocarne