Drobiarstwo jest jedną z dziedzin, w których występuje najbardziej dynamiczny rozwój grup producenckich. W czerwcu 2011 roku było ich już 131, na 676 wszystkich zarejestrowanych.
- Wspólny zakup środków produkcji, możliwość dostarczenia dużej partii towaru o jednolitej jakości, godziwe pieniądze za sprzedaż – to cele grup producentów drobiu – mówi Krystyna Ziejewska ze Spółdzielni Producentów Drobiu Marpol, prezes zarządu Krajowego  Związku Grup Producentów Rolnych-Izba Gospodarcza. - Nie w każdej branży można propagować rolnikom sprzedaż produktu finalnego jako cel, dopiero zapewniający sukces finansowy.
Z szacunków wynika, że grupy producentów drobiu produkują ponad 14 proc. żywca rzeźnego w Polsce. Najwięcej ich funkcjonuje w województwie warmińsko-mazurskim (20) i lubuskim oraz dolnośląskim (po 16).