Celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i racjonalnemu działaniu potrafią rozwinąć swoje gospodarstwa i firmy. W 2001 roku powstało Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik Farmer Roku”, które przejęło wszelkie prawa do konkursu i jest obecnie jego głównym organizatorem. Tegoroczna edycja odbywa się pod patronatem Krzysztofa Jurgiela - ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisława Kowalczyka – prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Zbigniewa Skinera – rektora Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Uczestników konkursu zgłaszają ośrodki doradztwa rolniczego i oddziały terenowe ANR. Zwycięzcy zostają uhonorowani „Złotym Jabłkiem”, które w tym roku otrzymali:
  • w kategorii gospodarstwa do 100 ha:Stanisław Krupiński – 98 ha, hodowla bydła mlecznego, Pruska Wielka 23, woj. podlaskie,
  • w kategorii ogrodnictwo i szkółkarstwo: Cecylia i Jacek Niedźwiedź – 84 ha, produkcja materiału szkółkarskiego owocowego i ozdobnego, Stary Dwór, woj. kujawsko-pomorskie,
  • w kategorii przedsiębiorstwa rolnicze – produkcja roślinna:Karol Marciniak, prezes spółki Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń, woj. wielkopolskie,
  • w kategorii przedsiębiorstwa rolnicze – produkcja zwierzęca:Zarząd Kombinatu Rolnego Kietrz – 8 tys. ha, hodowla bydła, Kietrz, woj. opolskie,
  • w kategorii gospodarstwa rodzinne wielkoobszarowe: Cecylia i Zbigniew Klimowicz – 2200 ha, mleko, warzywnictwo, produkcja szklarniowa, Paczyna, woj. śląskie,
  • w kategorii gospodarstwa powyżej 100 ha: Adam Bogdan – 123 ha, hodowla świń, Góra Robczycka, woj. podkarpackie.

Zwycięzcy w swoich materiałach promocyjnych mogą używać tytułu „Rolnika – Farmera Roku” i logo konkursu. Nabywają prawo do członkostwa w Stowarzyszeniu „Polski Klub Rolnik Farmer Roku”, a ponadto mogą zgłaszać kandydatów do kolejnych edycji Konkursu.

Źródło "Farmer" 08/2006