Garncarska Wioska to pomysł na pozarolniczą działalność gospodarczą opartą na starych, ginących zawodach rzemieślniczych, tradycyjnych technologiach i zwyczajach. 

- To przedsiębiorstwo społeczne prowadzące pod wspólną marką produkcję i usługi w zakresie garncarstwa, kowalstwa, krawiectwa, produkcji papieru czerpanego, agroturystyki i turystyki zielonej - uważa prezes Anna Krzyżak-Żuchowska. - To wreszcie nowa specjalizacja dla jednej z biednych mazurskich wsi - Kamionki oraz przykład i możliwość włączenia do działania mieszkańców innych wsi.

Obecnie zatrudnienie znalazło tu 11 osób na czas nieokreślony.

Produkcja i usługi w zakresie garncarstwa, kowalstwa, krawiectwa, produkcji papieru czerpanego i wyrobu pamiątek, ale także organizacja szkoleń, konferencji i wizyt studyjnych, wydarzeń integracyjnych, takich jak koncerty i jarmarki - to teraz. A w przyszłości?

- W sąsiedztwie Garncarskiej Wioski powstaje Rajski Ogród z 30 zakątkami tematycznymi - zapowiada prezes. - Chcemy zaadoptować istniejące pomieszczenia na salę restauracyjną i kuchnię. Z roku na rok wioskę odwiedza coraz więcej osób - w 2012 roku było ich 9 tys., kuchnia oferująca dania mazurskie jest więc potrzebna.