PRZEGLĄD PRASY: W poprzednich latach fundusze europejskie zasiliły rozwój polskiej turystyki kwotą blisko 900 mln zł. W okresie 2007 - 2013 środków tych będzie kilkakrotnie więcej. To szansa zarówno dla samorządów, organizacji, jak i firm. Korzystając z nich, można bowiem rozpocząć nową działalności, poszerzyć zakres dotychczas prowadzonej albo poprawić świadczone usługi - pisze Michał Kołtuniak.

Środki unijne będą dostępne w tzw. programach krajowych oraz 16 regionalnych programach operacyjnych (RPO). W przypadku projektów turystycznych realizowanych przez firmy w pierwszej kolejności należy sięgnąć do tych ostatnich. Każdy taki program jest podzielony na tzw. działania. Określają one, kto, na jakich zasadach i na jakie projekty może uzyskać wsparcie. (...)

Mimo zachodzących różnic, w każdym województwie można znaleźć ciekawe działania skierowane na rozwój branży turystycznej. W niektórych są one dostępne w ramach ogółu środków przewidzianych na rozwój przedsiębiorstw (np. dolnośląskie), w innych są specjalnie wydzielone na rozwój tej branży (np. lubelskie). Ponadto w przypadku inwestycji realizowanych na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich i w małych miastach warto zwrócić uwagę na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Również z jego środków można uzyskać dotacje na tworzenie mikro-przedsiębiorstw (agroturystyka) i wsparcie różnego rodzaju inwestycji. (...) We wszystkich wymienionych programach znajduje się ponad 60 różnych działań, które mogą finansować szeroko rozumiane projekty turystyczne.

Firmy sektora turystycznego będą mogły sięgnąć po miliony euro dostępne niemal w każdym programie operacyjnym. Pomoc finansowa, w zależności od regionu, typu wsparcia i wielkości przedsiębiorstwa będzie mogta pokryć nawef 100 proc. kosztów. Dotacje przewidziane są na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jej rozszerzenie i unowocześnienie. Niemało unijnych środków zarezerwowano na szkolenie kadr, doradztwo i promocję, w tym udział w targach branżowych. W całym kraju powstają punkty informacyjne, gdzie firmy uzyskają bezpłatne porady w przygotowaniu projektu. (...)

Źródło: Rzeczpospolita