W przyszłym miesiącu do Sejmu ma trafić projekt zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Projekt przygotowało Ministerstwo Budownictwa. Prywatne firmy uważają, że szykowane przez ten resort zmiany w prawie doprowadzą do bankructwa wielu z nich. Projekt ustawy przewiduje, że gminy będą mogły zostać właścicielami śmieci na swoim terenie bez konieczności przeprowadzania referendum, którego wymaga obecnie obowiązująca ustawa o utrzymaniu porządku i czystości. Mieszkańcy będą więc wnosili opłaty za wywóz śmieci do gmin, a nie jak to jest obecnie - do prywatnych firm. Radni ustalą, jak wysokie będą to stawki, prawdopodobnie kilkadziesiąt procent większe niż obecnie. - Nieznana jest mi wiarygodna analiza ekonomiczna, która wskazywałaby na to, że ten kierunek zmiany prawa jest właściwy - ocenia Dariusz Matlak, prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami grupującej 106 firm.

Źródło: Rzeczpospolita