Przychody w drugim kwartale wyniosły 2,269 mld zł i również są zgodne z szacunkami.

Zysk na działalności operacyjnej w drugim kwartale wyniósł 124,3 mln zł.

W całym pierwszym półroczu Grupa Azoty miała 222,1 mln zł zysku netto (wobec szacowanych 235,1 mln zysku), oraz 752,8 mln zł EBITDA (zgodnie z szacunkami) i 5.372,6 mln zł przychodów (zgodnie z szacunkami). EBIT wyniósł 372,4 mln zł.